Fritidshusforsikring – Det skal du vide

fritidshusforsikring

Guide til fritidshusforsikring: Hører du til blandt dem, der lukker sommerhuset helt ned for vinteren, kender du godt den kildren i maven, der kan være, når foråret kommer, og kursen atter sættes mod sommerhuset.

Er alt, som det skal være? Huskede vi det hele, da vi lukkede ned for vinteren? Har der været indbrud? Er der sket skader på huset?

I langt de fleste tilfælde er alt, som det skal være, og gensynet med sommerhuset bliver en dejlig oplevelse. Hurtigt bliver genåbningen overstået og fritidslivet kan nydes for fulde drag.

I de få sure tilfælde, hvor der alligevel er noget galt, skal du med det samme tage kontakt til dit forsikringsselskab. Selv om det skulle være i påsken eller en anden helligdag, sidder de klar til at tage imod dit opkald og instruere dig i, hvad du skal gøre.

Du kan finde nummeret på dit forsikringsselskab her.

Hvad dækker forsikringen?

Ikke 2 forsikringsselskaber har de samme dækninger eller den samme skadesbehandling, så hvilke skader, din forsikring dækker, afhænger helt af, hvor din forsikring er tegnet og hvilke vilkår, du har valgt, da du tegnede den. Nedenfor får du en oversigt over det mest almindelige.

Det er ikke lovpligtigt at have en fritidshusforsikring, men hvis du har lån i huset, er det et krav fra panthaver, at du har en brandforsikring på huset.

Da du tegnede den, fik du også en række andre dækninger, som fremgår af forsikringsbetingelserne.

Brand og bygningskasko

Bygningsbrandforsikringen dækker, som navnet antyder, skader der opstår som følge af brand i huset. Bygningskasko dækker de skader, der kan opstå på huset som følge af storm, snetryk, udstrømning af vand, tyveri og hærværk på bygningsdele, brud på glas og sanitet og andre pludselige skader. Det er dækninger, som stort set alle selskaber har inkluderet i basisdækningen.

Forsikringen dækker skader på bygninger på forsikringsstedet, som er opført på muret/støbt fundament, sokkelsten eller lignende, Det samme gælder fastmonteret bygningstilbehør, herunder glas samt hårde hvidevarer og anlæg til vedvarende energi.

Afhængigt af, hvor du har tegnet forsikringen, vil du også kunne få dækket skader på udendørs nedgravet svømmebassin, spa- og boblebad, haveanlæg, plankeværker og sågar i nogle tilfælde drivhuse.

Har du været udsat for indbrud, vil der ofte være sket hærværk i samme forbindelse. Du får erstatning for skader på huset, men det er de færreste, der udbetaler erstatning for skader på haveanlæg.

Hvis du er uheldig, og der opstår brud på glas, der er installeret som en bygningsdel, er det dækket af forsikringen. Det omfatter som hovedregel også indmurede spejle, håndvaske, badekar og wc-kummer.

Du skal være opmærksom på, at forsikringen som regel kun dækker skader, der opstår ”pludseligt”, det vil sige som følge af en udefra kommende hændelse. Det kan for eksempel være ved en hård storm, frostsprængning, snetryk, tøbrud og så videre. Hvis skaden er sket over et tidsrum, vil forsikringen ofte ikke dække. Den løbende vedligeholdelse af sommerhuset er derfor vigtig ikke blot af æstetiske, men også af økonomiske grunde. Hvis skaden sker på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse, eller bygningen sætter sig, eller der opstår revnedannelser forårsaget af frost, skal du selv regne med at skulle bekoste udbedringen af skaden.

Indboforsikringen

I modsætning til, hvad man kunne tro, er sommerhusets indbo ikke dækket af bygningsforsikringen eller den indboforsikring, man har på sin faste adresse. Derfor har de fleste selskaber som standard inkluderet en indboforsikring til bygningsforsikringen – eller har i hvert fald givet dig et tilbud på en sådan, da du tegnede bygningsforsikringen.

Indboforsikringen dækker skader på indboet ved brand, tyveri, indbrud, vandskader og hærværk. Alt det private indbo vil normalt være omfattet. Det vil som oftest inkludere cykler med stelnummer, fødevarer, brændsel, havemøbler og motordrevne haveredskaber. Det samme gælder dit TV, radio, cd-afspiller og sågar antikviteter.

Det der ikke er dækket

Men selvfølgelig er der en række undtagelser. Det er dækninger, som du ikke kan regne med at have som en del af forsikringens basisdækninger, men som du kan tegne som et tilvalg til forsikringen. Det fremgår af dine forsikringsbetingelser, hvilke tilvalgsmuligheder du har hos dit selskab.

De mest almindelige er:

  • Svampeskadeforsikring
  • Insektskadeforsikring
  • Rådskader
  • Skjulte rør og kabler
  • Stikledninger
  • Kosmetiske forskelle
  • Elektronikdækning
  • Lejerskader

Det kan godt være besværligt at finde ud af, om man er rigtigt forsikret. Har du brug for hjælp, kan du klikke her.

Skriv en kommentar