Annonce

Dette kan du forvente af dine håndværkere

håndværker

Det er svært at danne sig et overblik over, hvad du egentlig kan forvente af dine håndværkere. De færreste kender reglerne, og hvad der er normal praksis i en byggesag.

Hvilken type håndværker er ansvarlig for et nyt tag, er det en tømrer eller en murer og hvem skal lave fliserne på et badeværelse?

Artiklen her har til formål at afdække nogle af de mest almindelige spørgsmål, om hvad du kan forvente af dine håndværkere.

Forventninger og byggetekniske regler

Det er meget vigtigt, at du er helt klar over, hvad det er du gerne vil have lavet på din bolig. Når du er klar over dette, så skal du forventningsafstemme med håndværkerne. Det er ærgerligt, hvis man taler forbi hinanden og resultatet ikke bliver som håbet.

Har du flere forskellige typer håndværkere, så skal du selvfølgelig aftale tømrerarbejdet med tømreren, elektrikerarbejdet med elektrikeren osv. Håndværkere er nemlig forpligt til at kende alle reglerne inden for deres eget felt, men de er ikke forpligtet til at have styr på andre typer håndværk.

Du kan derfor godt forvente, at din tømrer har styr på reglerne for tømrerarbejde, så du kan koordinere denne del med tømreren. Det kan selvfølgelig altid være en god ide at have en rådgivende ingeniør med på råd, men tømreren er altså også forpligtet inden for sit eget område.

Daglig rengøring kan forventes

En håndværker skal altid aflevere byggepladsen i rimelig ryddelig stand, så man kan leve i sin bolig under renoveringen. Han skal ikke gøre fint rent og bruge for meget tid på dette, men han skal fjerne det værste, så det er tåleligt at bo i hjemmet.

Farlige ting skal altid ryddes op, f.eks. skal en tømrer sørge for, at der ikke ligger spidse søm og skruer rundt om i boligen. Han har dermed et ansvar, hvis han ikke gør dette og nogle i husstanden træder på sømmene.

Er rengøringen ikke tilfredsstillende, kan du derfor godt være bekendt at påtale dette. Især hvis man har mindre børn, skal håndværkeren rydde godt op, så børnene ikke spiser eller komme til skade på byggematerialer.

Et godt tip til at finde en servicemindet håndværker kan være at vælge lokalt. Bor du f.eks. omkring Hobro, så vælg en håndværker fra dette område.

Håndværkeren skal udbedre eventuelle fejl

Er der fejl i det udførte arbejde, så skal håndværkeren altid udbedre disse fejl. Dette gælder både store og vigtige fejl, men også mindre kosmetiske fejl.

Dette ved håndværkeren godt, og normalt er det heller ikke noget problem at få ham til ar udbedre eventuelle fejl. Start altid med at påtale fejlene på en venlig måde, så vil ens håndværker højst sandsynligt komme og udbedre fejlene hurtigst muligt.

Man kan dog komme i den situation, at håndværkeren ikke vil anerkende fejlene. Altså at han mener, at hans arbejde er fuldstændig i orden.

I en sådan situation skal man lave en skriftlig klage og så kan sagen ellers behandles i flere instanser:

  • Byggeriets klage og ankenævn
  • Voldgiftsretten
  • De civile domstole

Hvilken instans der skal klages til, kommer helt an på hvilken sag der er tale om. Det er derfor vigtigt at få rådgivning fra en advokat, især hvis der er tale om større sager.

Skriv en kommentar