Inde

Sådan øger du sikkerheden med brandventilation

brandventilation

Med den rette brandventilationsløsning kan du forberede dig på at lede røg ud af en brændende bygning, hvis det værste skulle ske. En god ventilation i tilfælde af brand betyder, at risikoen for røgforgiftning af mennesker mindskes betydeligt, og det er med til at redde menneskeliv i såvel små som store bygninger.

Sørger du for at installere den optimale løsning inden for brandventilation, er du samtidig med til at holde flugtvejene røgfrie. Det vil have en stor effekt i tilfælde af brand og helt konkret betyde, at mennesker kan benytte flugtvejene uden at blive kritisk skadet. Røgfrie flugtveje er samtidig af afgørende betydning for brandvæsenets arbejde. Det gør det helt enkelt lettere at komme frem i sikkerhed via adgangsvejene.

Lovkrav til brandventilation

Kravene til brandsikring og brandventilation er beskrevet via en række regler, som du blandt andet finder mere uddybende information om i Erhvervs- og Byggestyrelsens “Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”. De brandtekniske installationer er endvidere omfattet af specifikke lovkrav til brandventilationers projektering, installation og vedligeholdelse. Ifølge DBI’s retningslinje 027 skal en naturlig brandventilationsåbning være forsynet med en automatisk åbningsmekanisme, der sikrer åbning i tilfælde af brand. Endvidere skal der altid være mulighed for manuel aktivering af åbningen, som sikrer, at personer kan komme sikkert ud af bygningen.

Brandventilation kan kombineres med komfortventilation

Nødvendigheden af en god brandsikring vil for de flestes vedkommende betyde, at der er brug for at indhente professionel hjælp til at projektere, installere og vedligeholde brandventilationen. Det er derfor tilrådeligt at opsøge grundig rådgivning og samtidig orientere sig bedst muligt i de aktuelle løsninger inden for brandventilation. Det drejer sig eksempelvis om udbuddet af de såkaldte brandcentraler samt det nødvendige tilbehør og de supplerende moduler, der findes på markedet.

Sortimentet inden for sikkerhed ved brand omfatter et stort udvalg af brandcentraler til styring af vinduesmotorer ved brand. Til visse brandcentraler kan der tilsluttes individuelle betjeningstryk, hvilket betyder, at en bruger selv kan åbne og lukke vinduet, hvis der ønskes mere eller mindre frisk luft i forbindelse med den daglige komfortventilation. Brandventilationen kan altså nemt kombineres med flere dagligdags ventilationsfunktioner.

Stort udvalg af brandcentraler til små og store arealer

Brandcentraler varierer i blandt andet rækkevidde, betjeningsform og hastighed i forhold til automatisk og manuel åbning af vinduer. Udbuddet af brandcentraler er altså møntet på et bredt spektrum af muligheder for anvendelse. Afhængigt af behov kan du finde brandventilationsløsning til såvel mindre og mellemstore bygninger som trappeopgange og mindre haller samt til store og mellemstore bygninger som sportshaller, indkøbscentre og lignende. Ved sammenbygning af moduler kan de pågældende brandcentraler også anvendes til større bygninger.

Til den daglige brug og vedligeholdelse af brandcentraler er der brug for tilbehør som batterier, fejlsikringsmoduler og brandtryk. Samtidig er det nødvendigt at anskaffe røgdetektorer, som sender signal til brandcentralen i tilfælde af brand. Brandcentralerne er lette at konfigurere og servicere blandt andet i kraft af avanceret touchscreen-teknologi. Teknologien muliggør desuden en hurtig fejlfinding og dermed mere effektiv brandventilation.

Skriv en kommentar