Sløjfning af brønde & miljøundersøgelser hjælper miljøet

Brønde og boringer har forbindelse dybt ned i jorden. Hvis en brønd ikke længere er i brug, kan denne fungere som et dræn direkte ned til grundvandet. Dette kan på sigt forurene grundvandet. En brønd der ikke længere benyttes bør derfor sløjfes. Ligeledes kan der fra kommunal side kræves at en brønd bliver sløjfet. En sløjfning SKAL udføres af en autoriseret brøndborer.

Der kan også være andre grunde til at en brønd ønskes sløjfet. Hvis dækslet mangler, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko, eller hvis huset er tilsluttet både egen brønd og kommunalt vandværk. Dette kan nemlig medføre en unødigt forøget vandregning.

Det sidste typiske tilfælde er, hvis der er mistanke om dårligt jordmiljø omkring brønden. I dette tilfælde kan spørgsmålet om forurening afklares ved hjælp af en miljøundersøgelse. Firmaer, der foretager brøndboringer kan ofte også hjælpe i forhold til en undersøgelse. Kontakt dit lokale brøndboringsfirma og forhør dig om, hvorvidt de tilbyder dette.

Du har ansvaret, hvis noget går galt under sløjfningen af din brønd

Hvis du ender med beslutningen om at sløjfe en brønd, er der en række faktorer, du som grundejer skal være opmærksom på. Det er nemlig dig, der har ansvaret for, at sløjfningen bliver udført korrekt – også selvom du bruger en autoriseret brøndborer. Det er derfor vigtigt at vælge en brøndborer, hvor du er sikker på, at lovkravene til hvordan en brønd skal sløjfes bliver overholdt.

Der stilles fra det offentlige en række krav til, hvordan en brønd skal sløjfes. Som minimum skal brønden oprenses og rengøres i bunden. Herefter skal brønden fyldes med materialer, der sørger for at stabilisere brønden. Endvidere skal disse materialer sikre, at vand fra overfladen ikke kan trænge ned gennem den sløjfede brønd.

Det sidste minimumskrav du skal sikre, at din brøndborer opfylder, er at brøndvæggen fjernes til minimum én meter under terrænoverfladen. Hvis din brønd er udstyret med en boring for neden, er der endnu et krav til sløjfningen. Brønden skal pumpes tør for vand, og røret i bunden, der kaldes forerøret, skal fjernes.

Vælg en håndværker med kompetencer indenfor sløjfning af brønde & miljøundersøgelser

Når du skal have sløjfet din brønd, kan det være rart at hyre ét firma. Du bør derfor vælge en brøndborer, der både kan foretage miljøundersøgelsen og udføre selve sløjfningen. Det kan være lidt forvirrende at vide, hvilke kompetencer der er relevante, når du skal vælge en brøndborer. Der opstilles derfor her tre råd, der kan hjælpe dig med at finde den rette til jobbet.

  • Vælg et firma som godvandt.dk med nogle års erfaring.
  • Undersøg om firmaet har kompetence indenfor miljøundersøgelser.
  • Forhør dig hos brøndboreren, om de overholder tidligere nævnte krav til sløjfning.

Ved at følge disse tre små råd, kan du som grundejer forholde dig mere roligt, når sløjfningen af din gamle brønd går i gang. Når sløjfningen er foretaget, er der blot én sidste ting du skal forholde dig til. Du skal være opmærksom på om din valgte brøndborer indberetter sløjfningen til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, også kaldet GEUS. Indberetningen skal foretages senest tre måneder efter sløjfningen er foretaget.

Skriv en kommentar