Tips & Råd

Alt om eltjek

energimærkning af hus

Et eltjek er en rapport udført på baggrund af et professionelt og grundigt eftersyn af boligens elinstallationer. Rapporten bliver udført, efter en autoriseret elinstallatør har udført et grundigt eleftersyn af boligens elinstallationer.

Den autoriserede elinstallatør gennemgår alle de synlige installationer i boligen, og han foretager endvidere en række nødvendige målinger og stikprøver. Når han er færdig med sit eleftersyn, udfærdiger han eller firmaet en elinstallationsrapport til dig.


Vi anbefaler:

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et eltjek


Hvad koster en elinstallationsrapport?

Det koster ikke specielt meget at få udført en elinstallationsrapport, og der er også fastsat et maksimalt vederlag fra statens side. Prisen afhænger dog alligevel af en række faktorer. Boligens størrelse har f.eks. betydning for prisen for eleftersyn og –rapport.

Generelt set ligger prisen for en elinstallationsrapport på et sted mellem 1.500 og 3.500 kroner. Hvis boligen f.eks. er opført efter 2001 og har et areal på 199 m2 eller derunder, så er den maksimale pris 2.142 kroner. Er boligen omvendt opført før 2001, og har den et areal på mellem 200-299 m2, så er den maksimale pris 3.432 kroner.

Sådan får du den bedste eltjek pris

Når du skal finde et firma, som kan sende en autoriseret elinstallatør ud for at hjælpe dig med dit eleftersyn og elinstallationsrapport, så handler det om at gå på udkig blandt de mange gode tilbud.

Prisen for et eftersyn og en rapport er ikke tårnhøj generelt set, og derfor er det ikke noget, du behøver at bruge flere dage på at tage stilling til. Der kan dog alligevel være op til flere hundrede kroner at spare, når du vælger det bedste tilbud.

Den hurtigste, letteste og mest sikre måde at få det mest optimale tilbud og pris på en elinstallationsrapport, er ved at gå en tur på nettet.

Der findes nemlig en række udbudstjenester, heriblandt 3byggetilbud.dk, som specialiserer sig i at give forbrugeren det bedste tilbud på en given byggerelateret opgave. Der er typisk tale om 3 tilbud, som i øvrigt er både gratis og ganske uforpligtende for os, som forbrugere.

Det foregår således:

  1. Du beskriver din opgave på 3byggetilbud.dk. I dette tilfælde et eleftersyn og/eller en udfærdigelse af en elinstallationsrapport.
  2. Udbudstjenesten lader flere forskellige autoriserede firmaer konkurrere om at få lov til at klare netop din opgave.
  3. Du vælger frit og helt selv det bedste tilbud blandt de 3 tilbud, du får, eller du kan slette mailen igen og glemme alt om det. Det er ganske uforpligtende.
  4. Du får en knivskarp pris, fordi de forskellige firmaer konkurrerer om at give dig et super godt tilbud, så du vælger dem frem for konkurrenterne.

Sådan ser tilbudsformularen ud hos 3byggetilbud.dk, hvis der for eksempel er tale om indhentning af tilbud på en tilstandsrapport

Hvad bruger du rapporten til?

Kort sagt bruges en elinstallationsrapport til at kortlægge eventuelle fejl og mangler blandt installationerne i boligen. Det er ikke lovpligtigt at få udført sådan en rapport – ligesom det heller ikke er lovpligtigt at få udført en tilstandsrapport ved salg af bolig.

Der er dog to overvejende grunde til, at du bør få lavet et eleftersyn og en rapport alligevel.

Først og fremmest er det obligatorisk og dermed nødvendigt, hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, når du sælger boligen.

Dette vælger langt de fleste danskere at gøre, når de foretager en bolighandel. For at tegne en ejerskifteforsikring skal du have udført både en elinstallationsrapport såvel som en tilstandsrapport.

Eltjekket er nødvendigt, hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring

Ud over at gøre det muligt at tegne en ejerskifteforsikring, så sikrer elinstallationsrapporten også, at du får et klart billede af, hvilke fejl og mangler du kan udbedre som sælger. Når du får ordnet eventuelle fejl, så vil prisen på din bolig nemlig stige. Det er med andre ord en god og nødvendig investering, hvis du ønsker at forbedre dine salgschancer.

Køberen får også noget ganske brugbart ud af elinstallationsrapporten. Vedkommende kan nemlig få et klart billede af boligens reelle situation og tilstand, hvad angår de synlige elinstallationer. På den måde kan køber foretage en grundig vurdering af tilbuddet og træffe sine valg på et meget mere oplyst grundlag.

Hvor længe gælder et eltjek?

Rapportens gyldighed varer 1 år fra den dato, den bliver udfærdiget. Dette sikrer, at eventuelle ændringer i tilstanden på boligens installationer efterfølgende bliver inkluderet i en ny rapport. Dette går begge veje, hvad angår forbedringer og forværringer.

Med andre ord: Hvis du får udført en rapport 1. januar 2015, men stadig forsøger at få solgt boligen pr. Til januar 2016 kan det være nødvendigt med en ny og opdateret elinstallationsrapport jf. krav til ejerskifteforsikring mv.

En del af huseftersynsordningen

En elinstallationsrapport er en del af huseftersynsordningen, som er en slags samlet rapport, der sikrer køber såvel som sælger mod økonomiske overraskelser ved skader, fejl og mangler i boligen.

Et huseftersyn omfatter henholdsvis elinstallationsrapporten samt en tilstandsrapport. Begge to skal udføres, hvis du f.eks. vil tegne en ejerskifteforsikring for at sikre dig mod større økonomiske overraskelser. Med en ejerskifteforsikring fraskriver du dig det sædvanlige ansvar, du ellers har som boligsælger.

Huseftersynsordningen er ikke en obligatorisk samling af rapporter, men den er med til at sikre køber, at alle nødvendige informationer om eventuelle fejl og mangler er belyst. Derudover kan sælger bruge det samlede huseftersyn, altså en tilstands- og elinstallationsrapport til at få et klart billede af eventuelle forbedringer.

Hvis sælger herefter vælger at forbedre nogle af de forskellige fejl og mangler, og generelt set sørger for at optimere boligen på diverse niveauer, så kan han tilsvarende tage en langt højere pris for boligen, når han sælger.

Karakterskalaen i en elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport bliver udført med en samlet karakter, som gives ud fra forskellige parametre og faktorer. Karakterskalaen minder på stort set alle måder om den skala, du måske kender fra tilstandsrapporten.

Karakterskalaen ser således ud:

  • IB – Ingen bemærkninger.
  • K0 – Praktisk eller kosmetisk mangel.
  • K1 – Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden.
  • K2 – Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen.
  • K3 – Ulovligt forhold, som nu eller på kort sigt indebærer risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
  • UN – Bør undersøges nærmere

Skriv en kommentar